HomePoker.se
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links.

Bord steg 6

Nu när limmet som fäster vadderingen har torkat så tar vi och lägger ut den gröna filten som ska bli spelyta på golvet, den sida som man ska spela på ska ligga nedåt. Det för att vi kommer att lägga den skiva som man spelar på ovan på och sedan vika runt kanterna för att fästa den gröna filten.

lägg alltså ut filten på golvet och placera skivan med vadderingen som vi just limmadea fast neråt mitt på den gröna filten.
Nu när vi börjar att fästa duken på skivans baksida (det vill säga den sidan som just nu ligger uppåt) så är det lättast om man börjar med den ena långsidan. Jag använde mig av vanliga häftklammrar för att fäst duken med.
Efter det tar man ett av dem hörn som är på samma sida som den långsida som vi just fäst.

Fastsättning av filten på spelytans baksida

För att få till hörnen ordentligt så gjorde jag som bilden nedan visar.

Fastsättning av filtens hörn på spelytans baksida

Tänk på att inte sätta fast för många häftklammrar utan att sätta så många som behövs för att hålla duken på plats medands ni fäster alla sidorna.
När man har fäst det första hörnet så är det bara att arbeta sig runt. Tänk på att sträcka duken ordentligt så att den inte rör på sig när ni börjar spela och folk hänger fram och drar till sig alla marker som det kommer att spelas om.
När filten är spänd ordentligt så se till att sätta dit tillräkligt med häftklammrar så att duken inte lossnar eller att någon fastnar i den så att den går sönder.
Klipp av det material som sticker in för mycket. Så här såg det ut när jag var färdig.

Filten fäst och till skuren

Man kan givetvis göra så att det gröna inte går in lika långt på bordet.


Gå vidare till steg 7

Lightbet.com poker and Casino RakeFromHome.com, the rakeback professionals, offering up to 60% rakeback
Copyright © 2013 Homepoker.se