HomePoker.se
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links.

Bord steg 3

Vi forsätter med att montera ihop sargen.
Jag har valt att lägga belysning under sargen. BILD.
Det är inget man måste ha, men det är något som man måste bestämma innan man montera och skruvar ihop sargen. Jag kommer att beskriva båda sätten. Jag börjar med beskrivningen utan belysning.
Vi kommer nu att använda de två yttersta delarna på bild4.

Alternativ utan belysning:


Vi ska nu limma och skruva ihop dessa delar.
Lägger den bredare delen underst. Lägg på trälim på ovan sidan runt hela den bredare sargen (Det räcker med att "ringla" limet på den plats där den smalare delen av sargen ska ligga). Lägg nu den smalare sargdelen ovanpå den bredare.
Var noga med att den ligger rakt och att den inte sticker ut på något ställe (dem ska vara exakt lika stora utvändigt eftersom vi sågade ut dem samtidigt medans de satt ihop) Det kan underlätta om man är två personer som lägger dit den övre sargdelen (Jag gjorde det själv och det var inga större problem). Skruva ihop delarna med några tvingar så att de inte rör sig när du skruvar i skruvarna.
Skruvarna ska vara ca 16mm långa (skruv med dimensionerna 2,5 X 16 mm borde vara lagom). Vi ska även försänka skruvarna så att ingen river sig på dem när man sitter och spelar.
Fördela ca 20 skruvar jämnt runt hela sargen. Vi börjar med att försänka där skruvarna ska sitta. Detta gör vi med en vanlig skruvförsänkare.
Sargen bör nu se ut som bild 6 med den smalar sargdelen fast monterad ovanpå den större delen.

Montera sarg
Bild 6

Alternativ med Belysning


Vi ska nu limma och skruva ihop dessa delar. Lägger den bredare delen underst. Här kommer skillnaden mot alternativet utan belysning. För att vi ska få plats med en ljusslinga under sargen så behöver vi en del som vi lägger mellan de två sargdelarna.
Jag avände mig av den mitten del som blev kvar efter att vi sågade ut den bredare sargdelen. Skapa distanser som ska vara mellan den mindre och den större delen. Såga av en XX cm bred "list" av långsidan på den del som var mittendelen för sargen. Gör detta från båda långsidorna eftersom vi vill ha en "list" till båda sidorna av sargen. Av kortänden på den överblivna delen tar vi bort en lika bred del till en "list" för kortsidorna.
Nu ska sargen monteras ihop.
Dem lister som vi har sågat till ska nu monteras
Lägg på trälim på ovan sidan runt hela den bredare sargen (Det räcker med att "ringla" limet på den plats där den smalare delen av sargen ska ligga). Lägg nu den smalare sargdelen ovanpå den bredare.

Var noga med att den ligger rakt och att den inte sticker ut på något ställe (de ska vara exakt lika stora utvändigt eftersom vi sågade ut dem samtidigt medans dem satt ihop) Det kan underlätta om man är två personer som lägger dit den övre sargdelen (Jag gjorde det själv och det var inga större problem). Skruva ihop delarna med några tvingar så att de inte rör sig när du skruvar i skruvarna.
Skruvarna ska vara ca 16mm långa (skruv med dimensionerna 2,5 X 16 mm borde vara lagom). Vi ska även försänka skruvarna så att ingen river sig på dem när man sitter och spelar.
Fördela 20 skruvar jämnt runt hela sargen. Det bör nu se ut som bilden nedan.

Underdel på sargen monterad
Gå vidare till steg 4

Lightbet.com poker and Casino RakeFromHome.com, the rakeback professionals, offering up to 60% rakeback
Copyright © 2013 Homepoker.se